با ادامه سنت مربی و اپیدمیولوژیست برنده جایزه دکتر. لئون گوردیس، گوردیس اپیدمیولوژی، ویرایش هفتم، مقدمه ای محکم برای اصول اولیه اپیدمیولوژیک و همچنین کاربردهای عملی در بهداشت عمومی و عملکرد بالینی ارائه می دهد که با نمونه های دنیای واقعی در سراسر برجسته شده است. نوشته شده توسط Drs. دیوید دی سلنتانو، مویسس اسکلو و یوسف فاراگ از دانشگاه جانز هاپکینز، این متن پرفروش به دلیل سبک نوشتاری خواننده پسند، در دسترس و رویکرد عملی به موضوعی پیچیده و چالش برانگیز شناخته شده است، که آن را به متن مورد علاقه دانشجویان و همچنین یک متن تبدیل کرده است. منبع ایده آل برای ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی، سیاست گذاران سلامت، و اپیدمیولوژیست ها در تمام سطوح آموزشی و عملی.