برای بیش از ۹۵ سال، Goldman-Cecil Medicine منبع معتبری برای طب داخلی و مراقبت از بیماران بزرگسال بوده است. هر فصل توسط متخصصان تحسین‌شده نوشته شده است که با نظارت ویراستاران ما، توصیه‌های قطعی و بی‌طرفانه در مورد تشخیص و درمان هزاران بیماری رایج و غیرمعمول ارائه می‌دهند، که همیشه با درک اپیدمیولوژی و پاتوبیولوژی و همچنین جدیدترین‌ها هدایت می‌شوند.