کمک های اولیه برای مرحله ۱ USMLE یک طرح اولیه واقعی برای آماده شدن برای این امتحان مهم است که تمام محتوایی را که در روز امتحان با آن مواجه خواهید شد آشکار می کند. این متن بی‌همتا توسط دانشجویانی که با دقت انتخاب شده‌اند نوشته شده است که در امتحان مرحله ۱ موفق بوده‌اند و توسط اساتید برتر بررسی می‌شود – با اطمینان از مرتبط بودن، بازدهی بالا و دقیق بودن محتوا. این کتاب به گونه ای سازماندهی شده و قالب بندی شده است که به شما کمک می کند به راحتی مهم ترین مطالب را بررسی کنید.