کمک های اولیه برای مرحله ۱ USMLE یک طرح اولیه واقعی برای آماده شدن برای این امتحان مهم است که تمام محتوایی را که در روز امتحان با آن مواجه خواهید شد را آشکار می کند. این متن بی همتا توسط دانش‌آموزانی که با دقت انتخاب شده‌اند نوشته شده است که در آزمون مرحله ۱ ممتاز شده‌اند، توسط اساتید برتر بررسی می‌شود – همه این‌که اطمینان حاصل شود که محتوا مرتبط، پربازده و دقیق است – و به‌گونه‌ای سازمان‌دهی و قالب‌بندی شده است که به راحتی به شما کمک می‌کند. به مهمترین مطالب توجه کنید.