تنها در سال‌های اخیر فناوری‌های جدید موجود، تعریف مجدد و اصلاح تکنیک‌های مداخله، و مطالعات تحقیقاتی بالینی، طیف کاربردهای چربی در جراحی زیبایی و ترمیمی را گسترش داده‌اند. امروزه پیوند چربی یکی از پرکاربردترین تکنیک‌ها در جراحی ترمیمی پلاستیک به‌عنوان روش اولیه یا کمکی است. نسبت بهینه بقای چربی منجر به تکنیک های استاندارد شده ای شده است که توسط اکثر پزشکان دنبال می شود.