ارائه شده توسط ویراستاران و بیش از نود متخصص مشهور در پیوند چربی ساختاری، این جلد به طور گسترده به روز شده شامل تجربیات و تکنیک های پیشرفته آنها در استفاده از چربی اتولوگ در بسیاری از جنبه های جراحی پلاستیک برای اصلاح، ترمیم و بهبود است.