یک مرجع ضروری هم برای پزشکان عمومی و هم برای ارائه دهندگان حرفه ای پیشرفته، داروی نوزادان-پیری ناتال فانارف و مارتین: بیماری های جنین و نوزاد راهنمایی قابل اعتماد و آزمایش شده در زمان را در مورد مدیریت و درمان مبتنی بر شواهد مشکلات در مادر، جنین ارائه می کند. ، و نوزاد. نسخه دوازدهم کاملاً اصلاح‌شده منبعی ایده‌آل برای هر مرحله از تمرین است و جامع‌ترین و چند رشته‌ای‌ترین متن در این زمینه است. دکتر ریچارد جی. مارتین و آوروی آ. فانارف از بیمارستان کودکان و نوزادان رنگین کمان شما را با همه چیز از تشخیص و انتخاب درمان از طریق استراتژی‌های پس از درمان و مدیریت عوارض به‌روز می‌کنند تا به شما در بهبود کیفیت زندگی و نتایج بلندمدت کمک کنند. بیماران شما