متن تنظیم استاندارد در انکولوژی به مدت ۴۰ سال، DeVita، Hellman و Rosenberg’s Cancer: Principles and Practice of Oncology، ویرایش دوازدهم، راهنمایی و استراتژی های معتبری را برای مدیریت هر نوع سرطان بر اساس مرحله و ارائه ارائه می دهد. دکتر وینسنت تی دی ویتا، جونیور، تئودور اس. لارنس، و استیون ای. روزنبرگ بر تیم برجسته ای از نویسندگان متخصص نظارت می کنند که شما را در این زمینه به سرعت در حال تغییر به روز نگه می دارند و به طور کامل مطلع می شوند. این مرجع برنده جوایز نیز به طور مداوم در پلتفرم های Health Library و VitalSource برای طول عمر نسخه به روز می شود.