اکنون در قالبی راحت و با استفاده آسان، رویه‌های پوستی در دفتر کار، نسخه دوم، راهنمایی‌های گام به گام و واضح در مورد بسیاری از روش‌های پوستی که با موفقیت در محیط مطب انجام شده‌اند، ارائه می‌دهد. این مرجع بسیار بصری عکس‌ها و نقاشی‌های تمام رنگی را در ترکیب با فیلم‌های روایت‌شده با وضوح بالا برای نشان دادن روش‌های کلیدی، از جمله تشخیص و درمان ضایعات خوش‌خیم و بدخیم ارائه می‌کند. کرایوسرجری؛ جراحی الکتریکی؛ درموسکوپی؛ برداشتن سرطان های پوست، کیست ها، لیپوم ها؛ و بیشتر. کتاب الکترونیکی و ویدیوهای آنلاین همراهی عالی برای افزودن یک روش جدید به تمرین شما هستند.