این کتاب به شما آموزش می دهد که چگونه پر کننده های پوستی را در برنامه های بالینی خود بگنجانید. از ویژگی های اساسی مواد شروع کنید و تا تکنیک های تزریق و نشانه های بالینی برای استفاده از آنها پیش بروید. نویسنده جزئیات دقیقی مانند استفاده از سوزن در مقابل کانول و اینکه چرا باید لایه های بافتی دقیق صورت را درک کنید تا به طور موثر این درمان ظریف را انجام دهید، ارائه میکند. برای یادگیری بهتر مفاهیم یک فیلم آموزشی همراه کتاب ارائه میگردد.