از طریق شش نسخه بسیار مورد توجه، دانشجویان و مربیان به طور یکسان از سبک نوشتاری روشن و مفید دکتر لیندا کوستانزو، سازماندهی منطقی و ارائه آسان موضوعی چالش برانگیز و پیچیده در آموزش پزشکی قدردانی کرده اند. Costanzo Physiology، نسخه هفتم، رویکرد گام به گام و به نقطه را حفظ می کند که این متن را برای دوره های آموزشی و آماده سازی USMLE ایده آل می کند. مفاهیم پیچیده به شیوه‌ای ساده و قابل هضم ارائه می‌شوند و با شکل‌ها و جداول به خوبی طراحی شده‌اند که تصاویری مفید برای روش‌ها یا معادلات فیزیولوژیکی ارائه می‌دهند. این نسخه به طور کامل به روز شده است، این نسخه انتخاب دانش آموزان برای آموزش مختصر، واضح و پایه ای قوی در فیزیولوژی انسان است.