این کتاب به ۶ بخش و ۴ ضمیمه تقسیم شده است، با مشاوره بیمار شروع می شود و با بخش جدیدی در مورد تکنیک های حل کردن چربی با استفاده از kybella  به پایان می رسد. همه فصل ها از قالبی سازگار و سازگار با پاراگراف های مختصر پیرویی می کنند که نشانه ها، تکنیک های تزریق، ملاحضات، آناتومیک، اقدامات احتیاطی، خطرات، تصاویر یا عکس ها و خواندن اضافی را پوشش می دهند.این کتاب راهنمای مرجع سریع ضروری در مورد تکنیک های تزریق است. ۷۵ کلیپ ویدیویی در قالب ۲ عدد DVD همراه کتاب می باشد.