این کتاب یک راهنمای کاملا مصور برای تزریق چربی صورت است، یک روش جدید جوان سازی صورت که به جراح اجازه می دهد زیبایی طبیعی آن را به صورت بازگرداند. چربی از نواحی چاق تر بدن از طریق تکنیک مکش برداشت می شود و با یک کانول کوچک به صورت تزریق می شود. چربی منتقل شده به عنوان بافت زنده ترکیب می شود و نتایج بسیار طولانی مدت هستند.