این کتاب که شامل بیش از ۲۰۰ عکس جسد و ۲۰۰ تصویر است با هدف آشنایی پزشکانی که سم بوتولینیوم و تزریق فیلر را با آناتومی عضلات صورت، رگ ها و بافت های نرم انجام می دهند می باشد. دستیابی به نتایج زیبایی بهینه و در عین حال اجتناب از عوارض جانبی احتمالی، ملاحضات آناتومیک مهم هنگام تجویز بوتاکس و فیلر شناسایی می شوند.