پیری فیزیکی صورت یک فرآیند چند عاملی است که بر جنبه مهم زیبایی شناسی تأثیر می گذارد: بیان احساسی. جوانسازی مرکز صورت اثرات مضر کاهش حجم و کاهش کیفیت سطح پوست در روند پیری صورت و قدرت ترمیم کننده جایگزینی حجم را بررسی می کند. تکنیک‌های پیوند چربی که در این متن توضیح داده شده است به جراحان پلاستیک، زیبایی و فک کمک می‌کند تا نتیجه جوان‌سازی صورت طبیعی‌تری را با پایداری طولانی‌تر نسبت به بسیاری از تکنیک‌های موجود دیگر به دست آورند.