هنوز هم پرکاربردترین منبع جامع در جراحی ارتوپدی، ارتوپدی جراحی کمپل یک مرجع ضروری برای کارآموزان، یک ابزار بالینی قابل اعتماد برای پزشکان و استاندارد طلایی برای عمل ارتوپدی در سراسر جهان است. این نسخه چهاردهم از نظر دامنه و عمق بی نظیر شامل تصاویر تشخیصی به روز شده، راهنمایی های عملی در مورد زمان و نحوه انجام هر روش و دسترسی سریع به داده ها در آماده سازی برای موارد جراحی یا ارزیابی بیمار است. دکتر فردریک ام آزار و جیمز اچ بیتی، همراه با سایر همکاران متخصص از کلینیک معروف کمپبل، با جدیت همکاری کرده اند تا اطمینان حاصل کنند که این متن ۴ جلدی منبع ارزشمندی در عمل شما باقی می ماند و به شما کمک می کند تا با هر بیمار به نتایج مطلوب دست یابید. .