در فرآیند انجام تجزیه و تحلیل کامل صورت، پزشک می تواند عدم تقارن و نگرانی های موضعی در ناحیه ای مانند پیشانی، ابرو، بینی یا پایین صورت را شناسایی کند و برای افزایش هماهنگی صورت، بوتاکس درمانی را پیشنهاد دهد. این کتاب به تشریح بسیاری از کاربرد های بالینی بوتاکس، با تصاویر دقیق و ارائه موارد برای پشتیبانی از هر روش می پردازد. بخش اول کتاب تجزیه و تحلیل سیستماتیک صورت، مستندات عکاسی و نحوه برنامه ریزی درمان را پوشش می دهد. توجه ویژه ای به آناتومی و فیزیولوژی صورت و شناسایی نقاط تزریق می شود. دستورالعمل های درمانی دقیق برای دوز،نوع سرنگ و اندازه سوزن برای هر روش گنجانده شده است. این کتاب روش شما را به تحلیل صورت تغییر می دهد و گزینه های درمانی زیبایی شما را برای بیماران گسترده تر میکند.