ایمونولوژی پایه، ویرایش هفتم، با دقت بررسی و به روز شده برای دانشجویان پزشکی امروزی، متن مختصری است که توسط همان تیم نویسنده برجسته به‌عنوان پرفروش‌ترین و جامع، ایمونولوژی سلولی و مولکولی نوشته شده است. این حجم متمرکز و قابل درک به طور کامل اصلاح شده است تا پیشرفت های مهم اخیر در درک و دانش ما از سیستم ایمنی را شامل شود. این نسخه جدید که از طریق شش نسخه برجسته مورد علاقه دانشجویان است، از تصاویر تمام رنگی و تصاویر بالینی، جداول مفید، و ویژگی‌های کاربردی مانند جعبه‌های نقطه خلاصه، سؤالات مرور پایان فصل، اصطلاحات واژه‌نامه و موارد بالینی استفاده می‌کند – که همگی برای به شما در تسلط بر این موضوع پیچیده به کارآمدترین و مؤثرترین روش ممکن کمک می کند.