این کتاب آخرین تکنیک های انتقال چربی اتولوگ مورد استفاده در ارتباط با چین و چروک، بزرگ کردن سینه، باز سازی سینه، بزرگ کردن صورت میانی، اسکار، زخم های مزمن، بزرگ کردن گلوتئال و جوانسازی دست را شرح می دهد. ارائه عملی اطلاعات به همراه انبوهی از تصاویر، این کتاب را به راهنمای ارزشمندی برای جراحان پلاستیک و زیبایی، متخصصین پوست میباشد.