این اطلس جامع در سومین ویرایش خود تمام اطلاعات لازم برای استفاده از سم بوتولینیوم، از جمله، دوز، عملکرد عضلانی، محلی سازی و تکنیک تزریق را ارائه می دهد. جزئیات درمان ۱۲۶ ماهیچه مختلف سازماندهی شده بر اساس ناحیه بدن را نشان می دهد، عملکرد ماهیچه ها، محل های تزریق، پروتکل های تزریق و تکنیک های تزریق را برای هر عضله نشان می دهد. ویرایش جدید شامل تصاویر به روز و اصلاح شده و اطلاعات محصول گسترده تر است.

این کتاب ۳۰۰ صفحه ای ، تمام رنگی و شامل  ۹ فصل همراه با ضمیمه ها می باشد.