با جشن گرفتن ۵۰ سال برتری، Applied Therapeutics، نسخه دوازدهم، مشارکت بیش از ۲۰۰ پزشک با تجربه را ارائه می دهد. این رویکرد مبتنی بر مورد تحسین‌شده، تسلط و به کارگیری اصول درمان دارویی را ارتقا می‌دهد، و کاربران را از اصول کلی به پوشش بیماری‌های خاص با تکنیک‌های حل مشکل همراه راهنمایی می‌کند که به کاربران کمک می‌کند تا برنامه‌های درمان دارویی مؤثر مبتنی بر شواهد را طراحی کنند.