آناتومی حالات صورت، تعریف مجدد آناتومی صورت انسان است، که اغلب چالش برانگیز ترین حوزه آناتومی انسان برای درک است. تیمی از هنرمندان حرفه ای و متخصصان پزشکی برای ایجاد این کتاب آناتومی با یکدیگر همکاری میکنند.از ویژگی های مفید این کتاب میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • اطلاعات دقیق در مورد آناتومی و فیزیولوژی عضلات صورت
  • نحوه عملکرد عضلات صورت و تاثیر آن بر شکل صورت
  • تفاوت های اصلی جنسیت، سن و قومیت
  • چگونگی ساختار های استخوانی مرتبط با بافت نرم، نشانه های اصلی صورت
  • محفظه های چربی صورت، بافت همبند
  • توپوگرافی صورت و جمجمه