این کتاب یک راهنمای کاملا مصور است که از کارشناسان بین المللی در مورد جنبه های آناتومیکی، عملکردی و پزشکی ارائه می دهد و جزئیات درمان های جراحی را همراه با نکات بالینی ارائه می دهد. این کتاب همراه با فیلم آموزشی است که در آن تمامی تکنیک ها و جزئیات بالینی نمایش داده شده است.