با محبوبیت روز افزون توکسین و پرکننده های تزریقی، همه پزشکان بالینی در روش های زیبایی با حداقل تهاجم باید در آناتومی صورت متخصص باشند. این کتاب یک راهنمای دقیق و آموزنده از متخصصان بین المللی در مورد تمام جنبه های آناتومی صورت بیمار بالینی ارائه داده شده است. صورت چگونه با افزایش سن تغییر میکتد، چگونه در بیماران مختلف متفاوت است، چگونه لایه لایه است و چه مناطق خطرناکی ممکن است داشته باشند. همچنین یک فیلم آموزشی که نشان می دهد چگونه می توان تزریق را در هر یک از مناطق تشریحی به بهترین نحو انجام داد همراه کتاب ارائه می گردد.