به مدت ۵۰ سال، متن استاندارد طلایی این رشته، اصول عصب‌شناسی آدامز و ویکتور، درمان و استراتژی‌های مدیریتی به‌روزی را ارائه می‌دهد که برای کنترل با اطمینان شرایط عصبی رایج و نادر لازم است. این منبع ماندگار که به صورت تمام رنگی ارائه شده است، نیازهای پزشک مشتاق یا متخصص با تجربه امروزی را برآورده می کند و به عنوان دقیق ترین، کامل ترین و معتبرترین متن در مورد این موضوع ستایش شده است.