این کتاب شما را قادر می سازد تا بر تکنیک های به روز شده ترمیم مو تسلط  داشته باشید که نتایج برتری را که بیماران شما انتظار دارند را برآورده می کند. به طور کامل آخرین گزینه های درمانی از جمله آلوپسی آندروژنتیک، از جمله گزینه های دیگر درمانی است که به شما کمک می کند تا موثر ترین روش های امروزی را با موفقیت در تمرین های خو بگنجانید.این کتاب در ۲۲۶ صفحه تمام رنگی و سال چاپ آن ۲۰۲۴ می باشد.