هدف از نگارش این کتاب آن بوده که به عنوان مروری خلاصه بر مهمترین واقعیتها و مفاهیم کتاب مادر به کار برود و لذا به نحوی ارائه شده که درک سریع اصول بنیادین فیزیولوژِ را میسر سازد.