این محصول به صورت لینک دانلود می باشد. (به درخواست مشتری به صورت DVD و یا فلش نیز قابل ارائه می باشد که هزینه موارد درخواستی به صورت جداگانه دریافت میگردد.)