کتاب پیش رو در ۶ فصل اصلی شامل  اصول سم شناسی، مکانیسم های سمیت، سمیت فلزات سنگین، حلال های سمی، سمیت کلیوی و سمیت کبدی تالیف شده است. در بخش دوم هر فصل سوالات آزمون های سال های گذشته شامل آزمون جامع داروسازی، تخصصی داروسازی، ارتقاء و ارزشیابی داروسازی، آزمون دکتری سم شناسی و اعزام به خارج که در ۳ دسته پر تکرار با اهمیت بالا، سوالات با اهمیت متوسط، و اهمیت کمتر دسته بندی شده اند.