این کتاب شامل ۵ فصل میباشد. فصل اول پوست، فصل دوم روش های دستگاهی زیبا سازی پوست، فصل سوم عوارض پوستی و کنترل آنها، فصل چهارم ضمائم پوست، مو و ناخن ها، فصل پنجم محصولات بهداشتی پوست، مو و ناخن