در این کتاب مباحث بافت شناسی جهت استفاده دانشجویان علوم پزشکی در کلیه مقاطع تحصیلی و سایر علاقمندان به صورت ساده و آسان بیان شده است تا همه بتوانند استفاده لازم را ببرند.