در این کتاب از پروتکل های جدید برای پیشگیری و درمان ولوواژینال از شیوه غیر تهاجمی همچون لیزر، هیالورونیک اسید، سلول های بنیادی مزانشمی همولوگ،کربوکسی تراپی استفاده میکند.