کتاب ضروریات آناتومی در تزریق های زیبایی صورت توسط گروه زیبایی شناختی صورت با حضور چندین نویسنده و با تخصص های مختلف در مورد دانش آناتومی بالینی و دستورالعمل های تزریقی جهت استفاده ایمن، موثر و ضروری در زیبایی شناختی پزشکی است. این کتاب آناتومی را با جزئیات بسیار دقیق، با تصاویر مناسب پزشکی و تشریح جسد به طور واضح بیان می کند و مکان و مسیر عروق خونی در معرض خطر را برجسته می نماید.  این کتاب در ۲۳۴ صفحه تمام رنگی شامل ۱۷ بخش و همراه با فیلم آموزشی می باشد.