کتاب لیزردرمانی زیبایی پوست که با نگارشی بسیار ساده و روان که درک کامل و جامعی از این درمان را برای خوانندگان آن فراهم میکند. این کتاب شامل  ۳ بخش و ۶ فصل و ۵ ضممیه در ۳۲۶ صفحه تمام رنگی (۲۵۱ عکس و ۳۳ جدول آموزشی) که مباحثی همچون رفع موهای زائد، ضایعات پیگمانته، برداشن خالکوبی و … از سر فصل های این کتاب می باشد. همچنین یک DVD فیلم آموزشی همراه کتاب میباشد که برای  فهم نکات و مطالب مطرح شده بسیار مفید میباشد.