کتاب حاضر یک راهنمای مفید و عملی در زمینه آموزش ۳ حیطه بسیار رایج و کاربردی از درمانهای مراقبت از پوست یعنی لایه برداری شیمیایی، لایه برداری مکانیکی ، و استفاده از ترکیبات آرایشی دارویی است، ضمن اینکه در بخش پایانی کتاب لیست کاملی از ترکیبات آرایشی دارویی از برند های مختلف و معتبر خارجی و داخلی در دسترس و موجود در کشور در هر حیطه آورده شده است. همچنین در هر قسمت از درمان مراقبت از پوست موضعی یک کادر جداگانه پیشنهادی بر اساس ترکیبات موجود در ایران از برند های رایج ارائه شده است. کتاب فوق ۲۶۰ صفحه تمام رنگی، شامل ۵ بخش ، ۷ فصل و ۸ ضمیمه میباشد.