استفاده از درمانهای کم تهاجمی و غیر تهاجمی در عموم مردم رو به افزایش است با توجه به عوارض کم و اثر مطلوب لیفت با نخ استفاده آن را برای پزشکان و بیماران جذاب تر نموده است. این کتاب که توسط چند تن از پیشتازان عرصه لیفت با نخ تالیف شده، جامع ترین و به روز ترین کتاب آموزشی در این زمینه میباشد که با ارائه مطالب، از سطح پایه تا پیشرفته سعی در آموزش جامع این درمان را دارد. این کتاب در ۲۶۸ صفحه، تمام رنگی، شامل ۹ بخش، ۴۷ فصل و دو ضمیمه می باشد.