این کتاب یکی از کاربردی ترین کتابها در زمینه زیبایی است که بطور خلاصه کلیه تکنیک های به روز تزریقات زیبایی شامل فیلر، توکسین بوتولینیوم و تزریقات حل کننده چربی را بطور یکجا ارائه می دهد. مولف جراحی هر تکنیک ویژگی های زیر را در نظر گرفته است. کاربرد ها، ملاحظات آناتومیک، تکنیک تزریق، احتیاطات، دستورالعمل های پس از تزریق، سایز دستورالعمل ها، خطرات و نکات کلیدی تزریق. این کتاب همراه با دو حلقه DVD فیلم آموزشی میباشد. کتاب فوق در ۲۰۸ صفحه، تمام رنگی ، ۷ بخش ، ۶۹ فصل، ۴ ضمیمه و ۶۹ فیلم آموزشی است.