در این کتاب زیبایی، عملکرد، آناتومی، روند پیری، شکل و حالت بیان لب ها شرح داده شده و مشاوره، مستند سازی بیمار و روش های بی حسی، فیلر های هیالورونیک اسید برای مصارف مختلف، عوارض جانبی و ارزیابی بعدی، تجهیزات و امکانات، مواد و مدیریت بیمار را مرور خواهید کرد.  در این کتاب در مورد ۴۵ تکنیک تزریق همراه با توضیحات متنی، تصاویر و فیلم های فرآیند درمان لب با جزئیات هر تکنیک، جهت قراردادن سوزن، لایه پوست، مواد و حجم، نوع سوزن و بی حسی شرح داده شده است. همه این جزئیات با توصیه ها و ارزش های مبتنی بر تجربه ما مطابقت دارند. علاوه بر این، هر تکنیک شامل یک باکس “پروتکل درمان” با خلاصه نکات کلیدی تکنیک و همچنین یک کادر “نکات مهم ” است که عوارض جانبی احتمالی و نامطلوب را برای هر تکنیک درمانی فهرست می کند.

این کتاب همچنین حاوی ویدئو های بسیار کاربردی است که به صورت بصری بسیاری از تکنیک های توصیف شده را نشان می دهد که از طریق QR کد ها قابل دسترسی است. همچنبن معرفی فیلر های مختلف همراه با ویژگی های مناسب برای نزریق لب ها همچون فیلر های حجم دهنده، فیلر های جوانساز و آبرسان و … از دیگر نکات مهم این کتب می باشد.