در این کتاب تلاش شده است تا مهم ترین اطلاعات مورد نیاز داروسازان علاقه مند به ارائه خدمات در عرصه بیمارستانی، به صورت کاربردی فراهم شود. در فصول مختلف مثال های متنوع در قالب مشاوره مطرح شده است و در ادامه با بررسی شرایط بیمار ذکر شده، قدم به قدم نحوه پاسخگویی به مشاوره ها آموزش داده شده است. این کتاب در ۲۶۴ صفحه قطع وزیری و چاپ دوم میباشد.