ویرایش سیزدهم کتاب جیبی راهنمای معاینات بالینی و شرح حال گیری باربارابیتز یک مجموعه مختصر و قابل حمل با فصول جدید می باشد که توجه ویژه ای به تمام جنبه های مهارت های بالینی مورد نیاز و آموزش های لازم داشته است. این کتاب شامل ۲۷ فصل رنگی در قطع پالتویی و ۵۷۶ صفحه می باشد.