این کتاب با بهره گیری از جدید ترین منابع و دستورالعمل های پذیرفته شده جهانی و با همکاری تیم متخصصین روماتولوژی و داروساازان بالینی، تدوین شده اس، نحوه تجویز فرآورده ، دوز مصرف، تنظیم دوز در نارسایی کلیه و کبد، موارد منع مصرف، تداخلات دارویی  و… از دیگر ویژگیهای مهم این کتاب میباشد.