این کتاب با توجه به گستردگی و پراکندگی مباحث و منابع مورد نیاز دانشجویان و فارغ التحصیلان مامایی و برای یاری ایشان جهت کسب موفقیت در امتحانات پایان ترم، فینال، کارشناسی و کارشناسی ارشد و بر اساس آخرین و جدید ترین رفرنس های اعلام شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده است.