این مجموعه سوالات، سری آزمون های کارشناسی ارشد و کاردانی است از سال ۱۳۷۹ تا کنون برگزار شده است و اولین مجموعه ای است که ضمن جمع آوری از اولین دوره سوالات تا آزمون اخیر و پاسخ گویی به آنها، به تشریح سوالات با استفاده از جدید ترین و معتبر ترین رفرنس های در دسترس و مطرح شده از طرف وزارت بهداشت پرداخته است.