این کتاب یک مرور کلی از مرتبط ترین و پرکاربرد ترین روش های تزریقی و زیبایی با حداقل تهاجم برای جوانسازی را ارائه می دهد که به سبکی کاربردی و ساده بیان شده و یک راهنمای گام به گام برای روش های بالینی در اختیار خواننده قرار می دهد. هر فصل یک روش بالینی واحد را بررسی می کند و در مورد مبانی نظری آن بحث می کند. موارد مورد نیاز، روش ها و تکنیک ها، پیگیری بالینی، تصاویر قبل و بعد و همچنین مشکلات و عوارض جانبی و مدیریت درمان آنها در ادامه توضیح داده شده است.