تزريقات نوروتوكسين بوتولينوم اولين و به نوعي مهم ترين مداخله درماني زيبايی مي باشد، از اين رو مطالعه و يادگيری و به روزرسانی دانش آن در هر زماني لازم است. كتاب “توکسین بوتولینوم در طب زیبایی، پروتکل های تزریق و درمان عوارض” كه تمام جملات آن حاوي نكات كاربردی و عملی است، يك خلاصه ي جامع و به روز از آناتومی، دوز و تكنيك های تزريق مانند ONE 21 در تزريقات صورت، نواحي خارج صورت مانند تزريق در ساق پا و تزريق جهت بهبود كيفيت پوست در موارد متعدد مانند روزه آسه و آلوپسی آره آتا می باشد. همچنين در هر فصلی راهكارهای مهم در پيشگيری و درمان عوارض بطور خلاصه ذكر شده است. اين كتاب در هفت فصل و همراه با عكس ها و ويدئوهای آموزشی يك راهنمای كاربردی است كه مطالعه آن به پزشكان حوزه زيبايی توصيه می شود.