کتاب تزریق فیلر برای هارمونی صورت، خوانندگان با مفاهیم پایه، اصول و گزارش های موردی مبتنی بر شواهد و نکات بالینی مهم برای پروتکل های برنامه ریزی و درمانی با تمام جزئیات و با انواع مختلفی از محصولات را در این کتاب پیدا خواهند کرد. هر فردی که در حوزه زیبایی فعالیت می کند برای شناخت فرآورده های تزریقی، تکنیک ها و اصول زیبایی صورت و لبخند، نیاز به مطالعه این کتاب خواهد داشت. این کتاب در ۷ فصل و ۱۷۸ صفحه و همراه با فیلم آموزشی می باشد.