این کتاب آزمون های بانک سوالات مامایی از سال ۸۰ الی ۹۷ همراه با پاسخ های تشریحی می باشد.