کتاب اطلس جراحی زولینجر یکی از قدیمی ترین کتابهای معتبر جراحی میباشد که تاکید اصلی آن بر روش های آمادگی قبل از عمل و همچنین آناتومی و از طرف دیگر روش صحیح اعمال جراحی است. تصاویر گویا و متعدد و کامل و روشهای ارائه شده در این کتاب برای جراحان و دستیاران جراحی بسیار رهنما و آموزنده است. تکنیک ها و روشهای عمل این کتاب که یک رفرنس جهانی میباشد در اکثر دانشگاه های جهان به منظور آموزش دستیاران جراحی بکار می رود.