این کتاب ترجمه کامل و رنگی از ویراست ۲۲ کتاب ژنتیک پزشکی امری است که توسط لیلا یوسفیان ترجمه گردیده است.