کتاب اصول بیوشیمی لنینجر یکی از معتبر ترین کتابهای بیوشیمی جال حاضر در جهان است و به عنوان کتاب مرجع در امتحانات علوم پایه پزشکی، زیست شناسی و سایر رشته های مربوط به بیوشیمی در مقاطع مختلف تحصیلی توسط وزارت بهداشت و وزارت علوم معرفی میگردد.